• de_DEen_GBtr_TR
 • Vergi danışmaligi

  • Bütün ṣirket modellerinin vergi beyannamesi ve danısmanlıği
  • Vergi planı ve düzenlenmesı
  • Tüm vergi problemlerine cözüm sunması – araması
  • Kamu yararina çalisan Tüzel kiṣilere danıṣmanlık
  • Miras vergisi
  • Miras danıṣmanlığı
  • Internasyonal vergi hukuku
  • Planlı ve Plansız iṣletme teftiṣlerinde savunma
  • Vergi ve olağanüstü denetimlerde yardım
  • Iṣletme planlaması ve ṣirket modeli seçiminde danıṣmanlık