• de_DEen_GBtr_TR
 • Iṣçilerimiz

  Giderek içinden çıkmaz hale gelen Alman vergi yasalari ve sürekli geliṣen meslek alanımiz iṣçilerimizinde sorumlukluarını bilgi donamlarını geliṣmeye mecbur tutmaktadır.

  Kiṣisel mesleki politikamız iṣçilerimizin gerekli mesleki donanmalarını gelistirmek için seminerler, çesitli eğitsel diplomaları ve sertifika almalarını tesvik etmektir.

  Ekibimiz meslek okul diplomalı ve kaliyife kiṣilerden oluṣmaktadır.

  Çalıṣanlarımızla ilgili politikamız müvekilerimiz için yetkin danismanlar olarak görevlendirmektir.

  Onun için her bir iṣçimizin mesleki alanda geliṣmesine özen ve önem göstermeye ve tervik ediyoruz.